Đoàn phường V, thành phố Vị Thanh: Ra mắt Chi hội Thanh niên chi nhánh Công ty TNHH Cao Phong

Vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Phường V tổ chức ra mắt Chi hội Thanh niên Chi nhánh Công ty TNHH Cao Phong tại Siêu Thị điện máy nội thất chợ lớn Hậu Giang, ở khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh.

Chi hội có 15 thành viên, trong đó anh Văn Công Tính đảm nhiệm vị trí Chi hội trưởng; anh Phan Minh Luân làm Chi hội phó; chị Hứa Thị Minh Anh làm Ủy viên.

Mục đích của việc thành lập Chi hội nhằm thu hút, tập hợp thanh niên vào sinh hoạt tổ chức Hội. Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.