Đoàn Phường IV, TP. Vị Thanh: Tổ chức khám, cấp phát thuốc thuốc miễn phí

Thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhơ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ đối với các thế hệ đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và gia đình thương binh, bệnh binh, người có công cách mạng.

Sáng ngày 01/8/2017, tại Uỷ ban nhân dân phường IV, Đoàn phường IV phối hợp cùng Trạm Y tế và Hội Chữ Thập đỏ phường IV tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí đợt 1 cho hơn 200 lượt người cao tuổi trên địa bàn phường.

Trong thời gian tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí đợt 02 vào ngày 03/8 tại trường Tiểu học Him Lam và đợt 03 vào ngày 04/8 tại Nhà Văn hóa khu vực 7, phường IV. Dự kiến sẽ khám và cấp phát hơn 1000 cơ số thuốc miễn phí với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.