Đoàn phường III – trao tặng vốn khởi nghiệp cho thanh niên

Nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên thành lập mô hình làm ăn hiệu quả, phát triển kinh tế tại địa phương, đẩy mạnh trong công tác lập thân lập nghiệp, vươn lên trong cuộc sống. Sáng ngày 27/3/2019, Đoàn phường III tổ chức đến thăm mô hình chăn nuôi gà của đoàn viên Lý Hồng Thơm ở Khu vực 4. Tại đây, thấy được sư phát triển của mô hình rất hiêu quả, con giống tốt, đầu ra ổn định, tuy nhiên chưa có vố để cần nhân rộng mô hình. Qua đó Đoàn phường đã hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng (vận động mạnh thường quân) cho đoàn viên. Được hỗ trợ vốn đoàn viên chia sẽ, với số vốn đó trong thời gian tới sẽ nhân rộng mô hình như mua thêm con giống, thức ăn, xây rộng chuồng trại, đồng thời sẽ hỗ trợ con giống cho các bạn đoàn viên muốn thành lập mô hình và hướng dẫn các kỹ thuật chăn nuôi cũng như những kinh nghiệm có được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.