Đoàn phường III, thành phố Vị Thanh: Ra mắt Chi hội công ty TNHH MTV Chợ Vị Thanh

Vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Phường III tổ chức Ra mắt Chi hội công ty TNHH MTV Chợ Vị Thanh tại ở khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh. Chi hội có 33 thành viên, trong đó anh Danh Bồ Na làm Chi hội trưởng.

Được biết, lực lượng đoàn viên thanh niên ở Chợ Phường III thời gian qua hoạt động mang tính tự phát, chưa đăng ký hoạt động chính thức tại tổ chức Đoàn ở địa phương.

Mục đích của việc thành lập chi hội nhằm thu hút, tập hợp thanh niên vào sinh hoạt tổ chức Hội. Bồi dưỡng thanh niên không chỉ lao động giỏi mà còn thắm nhuần tư tưởng truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Cùng với địa phương tham gia các phong trào Đoàn – Hội, công trình, phần việc địa phương, những hoạt động xã hội, phát huy tính xung kích tình nguyện của tuổi trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.