Đoàn phường I: Ra quân vận động người dân “Chung tay bảo vệ môi trường” năm 2018

Hưởng ứng phong trào “Thanh niên xây dựng văn minh đô thị”.  Sáng ngày 22/3/2018, tại đường Trần Ngọc Quế, KV4, phường I, thành phố Vị Thanh. Đoàn phường I tổ chức ra quân, phát hoang, chặt mé nhánh cây, thu gom rác thải với chiều dài 520m đường và có 35 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, Đoàn phường đã tổ chức tuyên truyền vận động, phát tời rơi đến 140 hộ gia đình và đăng ký cam kết việc thực hiện tốt phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.
Qua hoạt động, đã tạo nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh tạo cảnh quan cho thành phố Vị Thanh Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.