Đoàn khối: Nâng cao “Văn hóa đọc” trong đoàn viên thanh niên năm 2021

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện, cập nhật và nâng cao kiến thức, tiếp nhận tri thức nhân loại. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đọc sách trong đoàn viên thanh niên, tôn vinh những giá trị của sách là “Văn hóa đọc”, khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong đoàn viên thanh niên. Qua đó giới thiệu những giải pháp, công nghệ mới phục vụ cho nhu cầu đọc sách, khám phá và tìm hiểu tri thức thông qua việc đọc sách của đông đảo người dân và đoàn viên thanh niên.
Ngày 21/4/2021, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phát động các mô hình nâng cao văn hóa đọc trong đoàn viên thanh niên. Với sự tham dự của 60 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong khối.
Qua đó, Đoàn Khối tập trung tuyên truyền và giới thiệu về ngày Sách Việt Nam (21/4) thông qua các hình thức đa dạng như: Đăng tải trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội (facebook, fanpage, zalo,…) do các cấp bộ Đoàn quản lý hoặc tại các buổi sinh hoạt Chi đoàn của đơn vị. Đảm bảo trực quan, sinh động, hấp dẫn phù hợp với nhiều đối tượng tham gia. Phát động mô hình “Tặng sách thay hoa – Trao nguồn tri thức”; phong trào “30 phút đọc sách, báo, tạp chí mỗi ngày”; phát động thực hiện “Tủ sách gia đình đoàn viên, thanh niên”.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Đoàn khối cũng đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc tích cực tuyên truyền và phát triển “Văn hóa đọc” lồng ghép vào các hoạt động, thường xuyên đăng tải tuyên truyền các hoạt động qua mạng xã hội nhằm lan tỏa hiệu quả hơn việc phát triển phong trào đọc sách đến đoàn viên thanh niên.
ĐKCCQ&DN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.