Đoàn Khối Doanh nghiệp: Tuyên dương thanh niên công nhân tiêu biểu năm 2019 và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác

Hòa chung với không khí tưng bừng, sôi nổi của thanh niên cả nước. Ngày 30/5/2019, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã long trọng tổ chức chương trình tuyên dương thanh niên công nhân tiêu biểu năm 2019 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Nhà thiếu nhi thành phố Vị Thanh.

Chương trình với hoạt động thiết thực như: nghe lại tư liệu Di chúc của Bác; cùng ôn lại ý nghĩa “Tháng công nhân” và việc thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp; tuyên dương, khen thưởng thanh niên công nhân tiêu biểu năm 2019.

Theo đó, Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp sẽ luôn ra sức phấn đấu, rèn luyện có đầy đủ bản lĩnh để sẵn sàng cống hiến và xứng đáng là lớp người “thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên” và thực hiện tốt Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp của từng cá nhân, công ty, đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.