Đoàn Khối Doanh nghiệp: tổ chức hiến máu và lớp cảm tình Đoàn

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2012 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang và hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang.
Ngày 10 tháng 7 năm 2012, tại Đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức “Hiến máu tình nguyện” đợt II năm 2012 có trên 100 đoàn viên, thanh niên tham gia, thu được 68 đơn vị máu. Qua buổi hiến máu đã nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tinh thần tương thân, tương ái. Hiến máu cứu người là một hành động cao cả, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, là một trong những nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam, triển khai sâu rộng và phát huy tối đa tinh thần “Tình nguyện vì cộng đồng” của đoàn viên, thanh niên trong Đoàn bộ.

Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức lớp cảm tình Đoàn 2012

Cùng ngày tại Hội trường Đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang long trọng mở lớp cảm tình Đoàn năm 2012 có 52 thanh niên tham gia lớp học. Qua buổi học nhằm giáo dục và bồi dưỡng cho thanh niên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức cho thanh niên về lịch sử của Đoàn, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không ngừng nâng cao quan điểm và nhận thức cho thanh niên, thu hút nhiều đoàn viên mới, quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm 2012.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.