Đoàn khối doanh nghiệp: Tổ chức thành công Đại hội điểm Chi đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp, nhiệm kỳ 2019-2022

Được sự chấp thuận của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang và sự chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm của Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp. Ngày 24/5/2019, Chi đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2022.

Đại hội đã thực hiện được 4 nội dung chính sau: 1) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. 2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của đại hội đoàn cấp trên. 3) Bầu BCH nhiệm kỳ mới. 4) Tri ân các đồng chí BCH không tái cử.

Đại hội diễn ra với sự tham dự của Ban Thường vụ Đoàn khối doanh nghiệp, Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn qua các thời kỳ và đặc biệt là sự tham dự của 15 đại biểu chính thức.

Đại hội đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đoàn bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng Ban quản lý trong quá trình tổ chức Đại hội. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và đề ra phương hướng thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí; phân công đồng chí Trần Quốc Cường làm Bí thư và đồng chí Bùi Thị Thu Thảo làm Phó Bí thư Chi đoàn.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.