Đoàn khối doanh nghiệp: Lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn năm 2019

Thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019), tạo điều kiện cho thanh niên ưu tú có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ Đoàn tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng đoàn viên khi đứng trong hàng ngũ Đoàn, và bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới. Chiều ngày 19/3/2019, tại hội trường Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang, Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lớp Bồi dưỡng cảm tình Đoàn năm 2019, với 92 thanh niên ưu tú của các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia.

Tại đây, đồng chí Trương Quốc Hải – Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trực tiếp triển khai các nội dung chủ yếu như: Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam, một số vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phấn đấu để trở thành người đoàn viên.

Lớp cảm tình Đoàn là hoạt động ý nghĩa và bổ ích, góp phần giáo dục và bồi dưỡng cho thanh niên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức cho thanh niên về lịch sử của Đoàn, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giúp cho thanh niên hiểu biết thêm về quyền lợi và nghĩa vụ của một đoàn viên để từ đó ra sức phấn đấu học tập, công tác tốt. Từ đó, tạo động lực cho thanh niên phấn đấu, rèn luyện, trao dồi đạo đức, có lối sống lành mạnh, để trở thành một đoàn viên ưu tú.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.