Đoàn khối doanh nghiệp: Hội nghị sơ kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, sáng ngày 05/7/2019, tại Hội trường Đảng Ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 2019. Qua đó, đánh giá, rút kinh nghiệm những kết quả đạt được và những việc chưa thực hiện được trong 6 tháng đầu năm.
Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những mô hình hiệu quả của đơn vị mình trong việc triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thẳng thắn nêu ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện để tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đoàn trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.