ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP – GƯƠNG TIÊU BIỂU

Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp – PTNT Hậu Giang trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang. Hiện tại Chi đoàn có 21 đoàn viên, trong đó 05 đoàn viên nam và 16 đoàn viên nữ, đảng viên sinh hoạt đoàn là 07 đồng chí. BCH nhiệm kỳ VII (2017 – 2019) gồm 05 đ/c trong đó có đ/c Võ Trần Minh Khanh.
Đồng chí Võ Trần Minh Khanh, sinh năm 1989, Ủy viên BCH Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp – PTNT Hậu Giang. Đồng chí Khanh là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có phẩm chất đạo đức tốt, sống giản dị, lành mạnh, gần gủi, luôn chia sẽ và lắng ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, … Đồng chí Khanh luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, năng nỗ, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Đồng chí Khanh luôn hoạt động Đoàn một cách nhiệt tình năng nổ, đồng chí luôn vạch ra phương hướng cách thức để thúc đẩy phong trào Đoàn ngày càng vững mạnh. Trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đồng chí tham gia rất hăng say, để lại nhiều dấu ấn sâu trong lòng đoàn viên của đơn vị, tham gia tốt các hoạt động của Đoàn cấp trên phát động.
Đối với địa phương nơi cư trú, đồng chí luôn chấp hành tốt quy định của địa phương, hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, gần gũi với hàng sớm láng giềng, đóng góp các quỹ mà địa phương huy động.
Bên cạnh đó đồng chí cũng thường xuyên giao lưu với các Chi đoàn bạn, thực hiện các công trình thanh niên, để tạo điều kiện cho đoàn viên cống hiến một phần sức lực của mình cho quê hương đất nước.
Ban thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp xác định đây là tấm gương sáng để cán bộ và ĐVTN trong khối noi theo để học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.