Đoàn khối doanh nghiệp: Chung tay hành động vì môi trường

Bảo vệ môi trường là vấn đề đang được toàn xã hội quan tâm và cần được chung tay thực hiện. Việc tuyên truyền về ý thức và hành vi đúng trong bảo vệ môi trường luôn được Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng. Các phong trào vì môi trường đã được hưởng ứng thực hiện tốt, tạo nên một làn sóng mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện môi trường sống của cộng đồng.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Nhằm kêu gọi cùng chung tay hành động trong việc giảm thiểu khí thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp tập trung. Sáng ngày 5/6/2019 Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tại Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1 với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”.

Với các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng như: Tổ chức Lễ phát động, tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới và kêu gọi hành động “Chống rác thải nhựa” trong các khu công nghiệp; treo băng rôn hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” tại các địa điểm Trụ sở Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Công nghiệp Sông Hậu – giai đoạn 1, Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1 và các Cụm Công nghiệp thông tin; tặng 400 nón bảo hiểm có in khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 cho công nhân, người lao động trong Khu, Cụm Công nghiệp thông tin; ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải xung quanh Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh – giai đoạn 1. Hoạt động thu hút 100 đoàn viên, thanh niên, công nhân và người lao động tham gia, với tổng kinh phí tổ chức trên 90 triệu đồng.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.