Đoàn khối Doanh nghiêp- Chăm lo cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong toàn Đoàn khối tham gia công tác xã hội. Từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 8 năm 2014, tại UBND xã Đông Phú, huyện Châu Thành và UBND xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp. Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức tặng 02 tấn gạo cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai xã.
Đây là một trong những hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ khối Doanh nghiệp với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” và xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong toàn Đoàn khối tham gia công tác xã hội.
   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.