Đoàn khối cơ quan – Hoạt động ý nghĩa “Vì nông thôn giàu đẹp”

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018); 49 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969). Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ chức các hoạt động chào mừng.

Ngày 14/5/2018 Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng huyện Đoàn Châu Thành A tổ chức hoạt động “Vì nông thôn giàu đẹp” cùng 30 đoàn viên thanh niên Cụm I đã tiến hành dặm giá 3.5 km đương tại xã Nhơn Xuân và Nhơn Lộc thuộc huyện Châu Thành A, tổng giá trị công trình ước tính hơn 35 triệu đồng.

Hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, năng động của tuổi trẻ Đoàn Khối và huyện Châu Thành A. Bên cạnh đó, còn là dịp để các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có dịp giao lưu, gặp gỡ, cùng trao đổi những kinh nghiệm trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.