Đoàn Khối các cơ quan – Tổ chức lớp tập huấn năm 2014

Nhằm trang bị kiến thức cơ bản về lý luận, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho các đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt ở các cơ sở trực thuộc Đoàn Khối.

Từ ngày 22/9 đến ngày 24/9/2014, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ Đoàn năm 2014 cho 80 học viên là cán bộ Đoàn chủ chốt cấp cơ sở.

Với nội dung hướng dẫn kỹ năng công tác Đoàn do Tiến sĩ Trần Hoàng Trung – Trưởng Khoa Công tác Thanh niên, Học viện thanh thiếu niên Việt Nam, phân viện miền Nam và đồng chí Đào Văn Liêm – Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang triển khai đã góp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của Đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.

Qua đó, định hướng tư tưởng đoàn viên, thanh niên trước tình hình của thế giới hiện nay, đặc biệt là tình hình tại biển Đông, giúp cho đơn vị xây dựng phong trào đáp ứng với sự phát triển của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành khóa học, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức cho 50 học viên đi ngoại khóa tại thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang nhằm tạo điều kiện cho học viên có dịp giao lưu học hỏi lẫn nhau giúp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên các đơn vị ngày càng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.