Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Huyện đoàn Vị Thủy ra quân ngày thứ 7 tình nguyện

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Tháng Thanh niên năm 2017. Nhằm khơi dậy tinh tinh thần nhiệt quyết trong đoàn viên, thanh niên; phát huy tính xung kích, ý thức trách nhiệm và tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Đồng thời tạo điều kiện để các đoàn viên thanh niên có dịp giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, hỗ trợ, giúp nhau trong công tác.

Ngày 04/3/2017 Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy tổ chức ra quân thực hiện giai đoạn một của chuổi hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017 với chủ đề “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Chung tay xây dựng nông thôn mới” theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang.

Theo đó, đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã ra quân tiến hành thực hiện công trình phát quang, đắp mô trồng cây 100 cây sao, trên tuyến đường dài 3km từ xã Vĩnh Tường đến chợ Vĩnh Tường nhằm tạo cảnh quan xanh – xạch – đẹp. Công trình được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của tất cả đoàn viên thanh niên tham gia và sự quan tâm hưởng ứng của Nhân dân tại địa phương.

Qua đó, tuổi trẻ hai đơn vị thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau trong công tác cũng như công việc chuyên môn, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc ngày càng cao góp phần vào công cuộc chung xây dựng quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.