Đoàn khối các cơ quan tỉnh: Trồng khoảng 2.000 cây hoàng yến, cây sao…

Sáng ngày 22-7, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Xã đoàn Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tổ chức trồng khoảng 2.000 cây hoàng yến, cây sao… tại một số tuyến đường trên địa bàn xã.


Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trồng khoảng 2.000
cây hoàng yến, cây sao… ở xã Vĩnh Thuận Tây.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi “Ngày chủ nhật xanh” chung tay xây dựng nông thôn mới của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh. Qua đó, không chỉ nâng cao tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, mà còn góp phần giúp các địa phương hoàn thành một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tạo cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp ở một số địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.