Đoàn khối các cơ quan tỉnh – Tổ chức Hội nghị BCH Sơ kết 6 tháng đầu năm và củng cố nhân sự

Ngày 30-7, Đoàn Khối các cơ quan tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012-2017 sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình cơng tc 6 tháng cuối năm 2015. Đồng thời, kiện toàn nhân sự Đoàn Khối nhiệm kỳ 2012-2017.

Theo đó, Hội nghị đã thống nhất thông qua về việc không tham gia BCH Đoàn Khối đối với 15 đồng chí và bầu bổ sung 14 đồng chí vào BCH. Riêng BTV Đoàn khối, 04 đồng chí xin rút và đã bầu bổ sung 03 đồng chí vào BTV. Hội nghị cũng đã bầu 01 Phó Bí thư Đoàn khối nhiệm kỳ 2012-2107. Tất cả các trường hợp xin rút đều đã hết tuổi Đoàn hoặc đã chuyển công tác khác. Hiện tại, BCH Đoàn khối có 24 đồng chí và BTV có 6 đồng chí. Từ đầu nhiệm kỳ, đây là lần bầu bổ sung BCH, BTV nhiều nhất. Riêng 6 tháng đầu năm, 8 chỉ tiêu trọng tâm đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là đã thực hiện được 4 công trình thanh niên cấp Đoàn khối (vượt 400%), giới thiệu việc làm cho 1.600 đoàn viên, thanh niên (đạt 200%), tổ chức 5 đợt khám và phát thuốc cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (đạt 250%). Qua các chương trình, công trình, phần việc của Đoàn Khối và các cấp bộ đoàn đã đóng góp hơn 600 triệu đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là tập trung tuyên truyền, thực hiện các phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các các cơ quan tỉnh lần thứ VII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.