ĐKDN: Hội nghị học tập, triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thực hiện theo tinh thần Kế hoạch số 29-KH/ĐTNK ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang. Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho 70 cán bộ Đoàn chuyên trách Đoàn Khối Doanh nghiệp, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc, các đồng chí là Bí thư các Chi đoàn nhỏ trực thuộc Đoàn cơ sở trong khối.

Tại đây, các đại biểu tham dự đã được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X, Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với các nội dung tập trung các chuyên đề: Công tác tuyên truyền giáo dục, phong trào hành động cách mạng và công tác tổ chức; những điểm đổi mới trong Điều lệ Đoàn khóa XI so với khóa trước, theo nhu cầu thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho các cấp bộ Đoàn, đoàn viên chủ chốt nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mình trong triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.