DIỄN ĐÀN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG”

Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng phòng, chống hiệu quả hành vi bạo lực trong nhà trường.  Hội đồng Đội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử học đường”  năm học 2019 – 2020 và triển khai đến tất cả các trường trực thuộc và 15 Hội đồng Đội xã, thị trấn.
Ngày 11 và 12/10/2019, Hội đồng Đội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp đã tổ chức thành công Diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử học đường”, điểm cấp huyện tại Trường THCS Tân Bình và THCS Hiệp Hưng, có 130 học sinh tham gia. Buổi Diễn đàn đã giáo dục học sinh nhận biết các biểu hiện của hành vi bạo lực học đường, nguyên nhân, hậu quả và cách giải quyết, xử lý khi gặp phải hành vi bạo lực học đường. Qua đó, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh trong cách phòng chống bạo lực học đường hiện nay trong trường học. Kinh phí tổ chức 02 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đạo 13 Hội đồng đội các xã thị trấn còn lại sẽ tiếp tục tổ chức Diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử học đường”  trong năm 2020.
Buổi Diễn đàn đã nêu cao trách nhiệm của các cấp chính quyền và toàn xã hội trong việc phối hợp hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trường học. Góp phần giáo dục thế hệ trẻ sống, lao động, học tập, làm việc theo pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *