ĐCS Sở NN&PTNT: Tổ chức hoạt động chung tay vì môi trường xanh – sạch – đẹp

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh viên trong Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngày 16/8/2018, Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp Tập đoàn Lộc Trời tổ chức thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng đem tiêu hủy đúng cách thuộc chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tại thị trấn Nàng Mau.

Hoạt động thu hút 20 đoàn viên, thanh niên tham gia thu gom được hơn 500kg võ chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng.

Đây là một phong trào nhằm phổ biến và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và người nông dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống thông qua chương trình “cùng nông dân bảo vệ môi trường” chung tay vì môi trường xanh – sạch – đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.