DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 30-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang có quyết định về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách sau đây gồm 50 người trúng cử:

(Xếp theo vần A, B, C…)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *