Danh sách Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hậu Giang khóa X (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

STT Hình ảnh Thông tin BCH
1 Đ/c Phạm Thị Thùy Dung
Chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn
SĐT: 0909.395.975
2 Đ/c Nguyễn Minh Thương
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn
SĐT: 0918.432.052
3 Đ/c Trương Minh Hoàng
Chức vụ: Phó Bí thư
SĐT: 0939.575.113
4 Đ/c Bùi Hữu Lộc
Chức vụ: Phó Bí thư
SĐT: 0907.888.759
5 Đ/c Nguyễn Văn Hoàng
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
SĐT: 0982.490.422
6 Đ/c Mai Thị Ngân
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
SĐT: 0986.046.369
7 Đ/c Đặng Thị Mỹ Nương
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
SĐT: 0947.708.469
8 Đ/c Nguyễn Thanh Liêm
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
SĐT: 0907.400.283
9 Đ/c Phan Hoàng Trữ
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
SĐT: 0939.420.161
10 Đ/c Nguyễn Hoàng Khanh
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
SĐT: 0932.841.717
11 Đ/c Nguyễn Cẩm Lựa
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
SĐT: 0939.608.485
12 Đ/c Lê Hoàng Khương
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
SĐT: 0939.930.096
13 Đ/c Nguyễn Văn Phương
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ
SĐT: 0972.009.926
14 Đ/c Huỳnh Thị Tuyết Đến
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0938.353.106
15 Đ/c Trần Văn Phường
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0939.259.667
16 Đ/c Trần Đan Tâm
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0969.693.238
17 Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0899.686.606
18 Đ/c Nguyễn Thanh Tú
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0914.113.789
19 Đ/c Võ Chí Cường
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0974.171.178
20 Đ/c Trương Thanh Đảo
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0908.999.197
21 Đ/c Nguyễn Quốc Khương
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0907.013.932
22 Đ/c Nguyễn Quốc Việt
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 01665.524.797
23 Đ/c Nguyễn Khánh
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0918.246.306
24 Đ/c Lê Võ Hoàng Văn
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0907.579.586
25 Đ/c Nguyễn Minh Trung
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0932.055.053
26 Đ/c Trần Văn Chiến
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 01222.885.467
27 Đ/c Phạm Văn Giàu
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0986.790.072
28 Đ/c Nguyễn Thanh Kiệm
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0907.314.336
29 Đ/c Lý Huỳnh
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0974.500.505
30 Đ/c Phạm Thị Tuyết Trinh
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0962.118.334
31 Đ/c Nguyễn Vĩnh Phúc
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0939.932.665
32 Đ/c Bành Đức Tín
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0918.777.236
33 Đ/c Nguyễn Quang Nhật
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0932.981.718
34 Đ/c Võ Thị Cẩm Tú
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0974.985.279
35 Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0939.976.465
36 Đ/c Nguyễn Trí Thức
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0974.114.140
37 Đ/c Cao Việt Bách
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0985.595.999
38 Đ/c Trần Quốc Cường
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0916.087.634
39 Đ/c Nguyễn Hoài Nhớ
Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành
SĐT: 0939.448.382

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.