Đại Thành – Thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Thực hiện Kế hoạch liên tịch của Thị đoàn và Ban Chấp hành Quân sự thị xã Ngã Bảy về việc tổ chức hàng tháng giúp đỡ một hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng.

Ngày 23/9/2015 Ban Thường vụ Xã đoàn Đại Thành tổ chức đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Xem ngụ tại ấp Sơn Phú. Hoạt động thu hút 16 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Xã đoàn đã tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công cách mạng trên địa bàn; đồng thời tuyên truyền công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Nhân dịp này, Tuổi trẻ xã Đại Thành đã trao tặng 02 phần quà cho Mẹ trị giá 01 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên trên địa bàn còn tổ chức ra quân làm 01 cột cờ, 01 hàng rào cây xanh và dọn dẹp vệ sinh cảnh quang môi trường.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.