Đại hội Hội LHTN Việt Nam phường IV thành phố Vị Thanh nhiệm kỳ 2014 – 2019

Để kiện toàn bộ máy tổ chức Hội vững mạnh và hoạt  động ngày càng hiệu quả, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ V của Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015.  Vào ngày 28 tháng 3 năm 2014, Hội LHTN Việt Nam thành phố Vị Thanh chọn đơn vị Hội LHTN phường IV làm điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội LHTN tại Hội trường uỷ ban nhân dân phường IV, thành phố Vị Thanh. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Đăng Trình – UVBCH – Phó Trưởng ban Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn, Uỷ viên Ban Thư ký Uỷ ban Hội LHTN tỉnh Hậu Giang, đồng chí Trần Quang Minh – UVTV – Trưởng ban Ban Dân vận Thành uỷ và các đồng chí cùng đi, các đồng chí đại diện Hội LHTN Việt Nam thành phố, các đồng chí đại diện Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, các ban nghành đoàn thể, Hội LHTN Việt Nam phường IV và hơn 40 các đồng chí là đại diện cho 400 hội viên của phường cùng về dự Đại hội.

Trong không khí nghiêm trang của Đại hội các đồng chí đại biểu đại diện cho hơn 400 hội viên trên toàn phường biểu quyết đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội để điều khiển chương trình, hướng dẫn thảo luận, quyết định các nội dung quan trọng đồng thời lãnh đạo việc hiệp thương và các công việc khác trong Đại hội một cách khách quan, công tâm.

Qua đây, những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện công tác Hội và phong trào thanh niên phường IV đã được nêu rõ, để từ đó có thể tranh thủ sự quan tâm của các cấp nhằm phát huy được những thế mạnh có hiệu quả cũng như đưa ra những biện pháp khắc phục những hạn chế để trong nhiệm kỳ tới, công tác Hội và phong trào thanh niên phường IV nói riêng, Hội LHTN Việt Nam thành phố nói chung sẽ có một bước phát triển mới.

Với tinh thần đoàn kết, Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên phường IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 17 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí Chủ tịch, 2 đồng chí phó chủ tịch và 14 thành viên. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 16 người, trong đó có 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.