Cụm 2 Đoàn khối các cơ quan tỉnh thực hiện công trình thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị

Vừa qua, Cụm 2 – Vì nông thôn giàu đẹp cùng các đơn vị Sở Tài nguyên Môi trường, Toà án nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Đoàn phường V, thành phố Vị Thanh thực hiện công trình thanh niên vì văn minh đô thị tại kênh lô B nông dân, khu vực 2, phường V.

Tại đây, hơn 40 đoàn viên, thanh niên các đơn vị cùng bà con dặm, vá, tráng mới, nâng cấp tuyến đường ven kênh nông dân, với chiều dài gần 640m, ước tính làm lợi gần 04 triệu đồng.

Để góp phần xây dựng đô thị văn minh, giao thông thuận tiện, nhất là mùa mưa và việc đi lại của các em học sinh. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.