Công an tỉnh Hậu Giang: Tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018

Ngày 17/4/2018, Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Đợt này, có hơn 150 đồng chí thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, đoàn viên, hội viên Công an tỉnh xem đĩa DVD ghi hình nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong Công an nhân dân do Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu và truyền đạt.

Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 là việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hậu Giang theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trước đó, ngày 26/3/2018, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong Công an nhân dân cho 100% đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.