Công an tỉnh Hậu Giang: Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Sáng Chủ Nhật, ngày 23/6/2019, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Hậu Giang phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, hưởng ứng thành hành động vì môi trường thế giới.

Sau lễ phát động, 40 Đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức làm vệ sinh, thu gom rác thải nhựa, túi nilong tại các tuyến đường trước trụ sở và trong khuôn viên Công an tỉnh Hậu Giang, tại số 9, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường V, thành phố Vị Thanh, tập kết lại để xử lý không để gây ô nhiễm môi trường.

Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên, Hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh về ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do vật dụng nhựa và túi nilong khó phân hủy trong sinh hoạt làm thay đổi từ nhận thức đến hành động cụ thể của Đoàn viên thanh niên, Hội viên Hội Phụ nữ nhằm hạn chế dần việc sử dụng vật dụng nhựa và túi nilong khó phân hủy, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường tại gia đình, cơ quan, đơn vị và khu vực công cộng.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè “Hành quân xanh” trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hậu Giang năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.