Công An Tỉnh “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 trong Công an tỉnh Hậu Giang

Công an tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”giai đoạn 2013-2018; 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 01 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Đ/c Lữ Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số Sở, Ban ngành, đoàn thể đến dự hội nghị.
Cách nay 70 năm, vào ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, mở đầu thư Bác viết:
Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.
Đối với chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.
Đó là Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, 70 năm qua luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của cán bộ, chiến sĩ CAND, là chuẩn mực đạo đức mà mỗi cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện qua đó nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự trong các thời kỳ cách mạng đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.  Cùng với lực lượng CAND cả nước, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang không ngừng ra sức học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, ngành phát động trong từng giai đoạn cách mạng.
Phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 trong lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, Nghị quyết 527-NQ/ĐUCA(PX16) ngày 19/5/2014 của Đảng ủy Công an tỉnh về “Xây dựng phong trào thi đua rèn đức, luyện tài” trong lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang,… đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tư thế, lễ tiết, tác phong, phong cách ứng xử, lề lối làm việc, tinh thần, trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sỹ Công an toàn tỉnh không ngừng được nâng cao, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện qua những việc làm, kết quả nổi bật: tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Hậu Giang, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước, của tỉnh được tổ chức trên địa bàn, đặt biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021,…. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã triệt phá trên 1.700 vụ tệ nạn xã hội , xử lý trên 9.000 đối tượng, truy bắt và vận động đầu thú 250 đối tượng có quyết định truy nã. Từ năm 2013 đến nay, tỷ lệ tội phạm được kéo giảm trung bình khoảng 4,5% mỗi năm. Tỷ lệ điều tra phá án hàng năm đều đạt từ 87% trở lên, trong đó tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ trên 90%. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tổ chức thực hiện mạnh mẽ trong các lĩnh vực cấp chứng minh nhân dân, cấp hộ chiếu, giấy đăng ký xe,… được Nhân dân đồng tình, khen ngợi. Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn huy động các nguồn lực tham gia hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cụ thể đã xây dựng và bàn giao 120 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội  với số tiền trên 6,5 tỷ đồng,… Qua thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã có 250 tập thể, cá nhân được khen thưởng, hàng trăm gương liêm khiết, tận tụy với công việc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: “Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động sự mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong toàn lực lượng Công an tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ vừa có đức, vừa có tài, xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, vận dụng từng nội dung lời dạy của Bác vào thực tiễn công tác, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.
Tại hội nghị, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng III của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hậu Giang vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2012 đến năm 2016. Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh được tặng “Cờ thi đua của Bộ Công an” vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong tổng kết 5 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 và sơ kết 2 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND; 8 tập thể và 16 cá nhân được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen, 07 tập thể và 80 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018 và sơ kết 2 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.