Còn khó trong việc thành lập tổ chức đoàn – hội

Tập trung xây dựng tổ chức đoàn – hội thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước là góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò, vị trí của tổ chức đoàn – hội. Tuy nhiên, đối với thanh niên công nhân lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước thì việc tập hợp lực lượng này vào tổ chức đoàn là một bài toán khó.


Một hoạt động tình nguyện của đoàn viên Công ty Cổ phần Dược Sông Hậu.
Toàn tỉnh hiện có hơn 2.920 doanh nghiệp, trong đó có hơn 840 doanh nghiệp tư nhân, hơn 1.360 công ty trách nhiệm hữu hạn, 262 công ty cổ phần và 465 chi nhánh, văn phòng đại diện. Tổng số công nhân, viên chức, lao động là hơn 47.140 người, trong đó, khu vực ngoài nhà nước hơn 20.930 người, có trên 70% số lao động trong độ tuổi thanh niên. Với tiềm lực khá lớn, nguồn lao động dồi dào, lực lượng lao động  trong độ tuổi thanh niên đã góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Chính vì thế, việc thành lập tổ chức đoàn – hội thanh niên trong doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Thông qua hoạt động của tổ chức này sẽ góp phần cho thanh niên công nhân có bản lĩnh chính trị, có ý thức công dân, có trình độ, năng lực; phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú làm nòng cốt cho các hoạt động và giới thiệu, tạo nguồn để xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Tại hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên vừa qua, hầu hết các huyện, thị, thành đoàn đều đưa ra những khó khăn, vướng mắc về chỉ tiêu thành lập cơ sở đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn. Anh Lê Minh Đương, Bí thư Huyện đoàn Phụng Hiệp, chia sẻ: “Hàng năm, Huyện đoàn đều có chỉ tiêu từ trên giao thành lập tổ chức cơ sở đoàn trong doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đây là chỉ tiêu khó đối với Huyện đoàn. Mặt khác, nhiều chủ doanh nghiệp không thật sự mặn mà với tổ chức và hoạt động của đoàn – hội. Doanh nghiệp lo ngại nếu lao động tham gia các hoạt động đoàn – hội sẽ mất thời gian khiến năng suất, hiệu quả công việc không cao”.

Ngoài ra, cái khó khăn nữa trong việc thành lập các tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước phải nói đến là giới chủ chưa ủng hộ việc thành lập cũng như chưa thấy được vai trò và tầm quan trọng của tổ chức này trong sự phát triển chung của doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Cẩm Chân, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, chia sẻ: “Là địa bàn có nhiều công ty, doanh nghiệp hoạt động, tuy nhiên việc thành lập tổ chức cơ sở đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng chưa đạt kết quả như mong muốn. Việc thành lập tổ chức đoàn đã là một khó khăn nhưng khó khăn hơn là chưa có cơ chế quản lý các tổ chức cơ sở đoàn trong doanh nghiệp nên rất khó trong việc duy trì hoạt động. Thành lập cho đạt chỉ tiêu nhưng hoạt động cầm chừng thì cũng khó mang lại hiệu quả như mong muốn”.

Ngoài ra, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong thanh niên công nhân của tổ chức đoàn – hội chưa thật sự sâu sát, dẫn đến các hoạt động dành cho đối tượng này chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế và chưa thu hút đông đảo đối tượng này tham gia. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo còn thiếu tập trung. Việc giới thiệu và nhân rộng các mô hình sinh hoạt phù hợp với thanh niên công nhân còn hạn chế, thiếu kinh phí tổ chức. Việc huy động các lực lượng tham gia các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn… Tất cả các yếu tố trên đã ảnh hưởng rất lớn trong công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đoàn – hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Phát triển tổ chức đoàn – hội thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn rất nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi tổ chức đoàn phải phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, sáng tạo, cách thức tổ chức khoa học, quyết liệt, kiên trì, đeo bám, tạo sự đồng thuận từ lãnh đạo doanh nghiệp thì mới xây dựng tổ chức đoàn – hội phát triển lâu dài. Thời gian tới, các cấp bộ đoàn cần triển khai rộng rãi các phong trào, mô hình hoạt động có ảnh hưởng sâu rộng và hiệu quả trong thanh niên. Phối hợp với tổ chức công đoàn và các đoàn thể tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành lập các tổ chức đoàn – hội trong đơn vị để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, vì lợi ích và sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp, gắn với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *