Chi đoàn Trung tâm Viễn thông Châu Thành thực hiện công trình phần việc thanh niên

Ngày 23 tháng 9 năm 2012, Chi đoàn Trung tâm Viễn thông Châu Thành đã tổ chức thực hiện công trình thanh niên trồng, quản lý cây xanh xung quanh trụ sở làm việc của đơn vị đặt tại Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Đồng chí Trần Lưu Phương Minh, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Viễn thông Châu Thành tham dự và có lời khen ngợi tất cả đoàn viên Chi đoàn.
Đây là một trong những hoạt động của các Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Viễn thông Hậu Giang nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của ngành, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời qua đó các đơn vị còn tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên không ngừng nâng cao ý thức trong xây dựng và bảo vệ môi trường, cảnh quan nơi làm việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn minh bưu điện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *