Châu Thành: Mô hình nuôi heo rừng lai đạt hiệu quả cao

Trong thời gian qua Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành tiếp tục đổi mới trong thực hiện các phong trào tại địa phương, nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên vào tổ chức.

Trong đó nổi bật nhất là tập trung xây dựng các mô hình làm kinh tế mang lại hiệu quả cao tại xã Đông phước, phải nhắc đến là mô hình nuôi heo rừng lai của đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Oanh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.


Đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Oanh đang chăm sóc đàn heo rừng lai của mình
Với 10 con heo giống ban đầu, thức ăn chủ yếu là chuối cây, rau, củ, quả… qua một năm chăm sóc đến nay tổng đàn heo tăng lên gần 100 con, dự kiến thời gian tới Chị tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại, mở rộng quy mô sản xuất.

Theo Chị bộc bạch mô hình này cho thu nhập rất ổn định, đầu ra được bao tiêu, thức ăn là các loại chuối cây, nông sản phế phẩm, đầu tư chuồng trại đơn giản, chi phí thấp, đặc biệt là ít bị các loại dịch, bệnh.

Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao có thể nhân rộng cho đoàn viên, thanh niên huyện Châu Thành trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.