Châu Thành – Khai giảng lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm 2015

Sáng ngày 27/7, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Châu Thành. Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Khai giảng Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội cơ sở năm 2015 cho 90 học viên đến từ trực thuộc Huyện đoàn.

Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày từ ngày 27/7 đến ngày 31/7, theo đó các học viên được triển khai những kiến thức về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tình hình về biển đảo Tổ quốc, 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn, Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 và Kết luận số 03-KL/TWĐTN ngày 26/9/2013 của Trung ương Đoàn về việc tổ chức cuộc vận động “Xây Dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, các kiến thức cơ bản của người Cán bộ Đoàn – Hội cơ sở như: hướng dẫn sinh hoạt lệ Chi đoàn, lễ kết nạp đoàn viên, quy trình đánh giá phân loại đoàn viên và chi đoàn, một số vấn đề cơ bản về tổ chức Hội LHTN Việt Nam….

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp phục vụ triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị; đồng thời đây còn là cơ hội để các học viên được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động từ đó nhân rộng những cách làm hay, mô hình tiêu biểu, điển hình đưa hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đổi mới và phù hợp giai đoạn hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.