Châu Thành A: Tổ chức ngày hội Văn hóa đọc cho thanh thiếu niên

Thực hiện công văn số 872-CV/TĐTN-BTG ngày 29/01/2021 của Tỉnh Đoàn về Triển khai Trang sách online hưởng ứng Ngày sách Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ 5 năm 2021”. Hưởng ứng chương trình “Mỗi thanh niên 1 quyển sách làm bạn”, Chúng ta đều biết trước khi có các phương tiện nghe nhìn, sách là con đường lớn nhất để con người tiếp cận thông tin, văn hóa, tri thức. Đọc sách là một trong những cách thức giúp con người thư giãn, tích lũy kiến thức, tăng cường khả năng tư duy.

Ngày 7/4/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành A đã tổ chức ngày hội Văn hóa đọc cho đoàn viên thanh niên 04 trường THPT trên địa bàn huyện có hoạt động giao lưu thực tế tại xã Trường Long Tây. Hoạt động này thu hút gần 300 lực lượng tham gia.
HĐCTA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.