Châu Thành A: Ra mắt mô hình xe honda tuyên truyền, tình nguyện chở cử tri bầu cử

Thể hiện vai trò xung kích tình nguyện trong đoàn viên thanh niên trong ngày bầu cử Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020; vận động bầu cử đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, tiết kiệm, nhằm phát huy dân chủ, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành A tổ chức Lễ ra mắt mô hình xe Honda tuyên truyền và tình nguyện chở cử tri bầu cử tại xã Trường Long Tây có 15 thành viên tham gia.

Sau khi buổi lễ ra mắt kết thúc, đội thanh niên tình nguyện đã chạy xe khắp các tuyến lộ ấp của xã Trường Long Tây tuyên truyền bầu cử Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Với mục đích nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện trong việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp, bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã; động viên cử tri tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những người ứng cử ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tham gia vào chức danh Trưởng ấp, khu vực.

Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực cơ hội, thù địch. Phê phán, uốn nắn những biểu hiện mất dân chủ, chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử của công dân; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.