CHÂU THÀNH A – PHỐI HỢP PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ UBND XÃ TRƯỜNG LONG A TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6

Nhằm Quán triệt, tuyên truyền, phát động phong trào bảo vệ môi trường đến cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trên đại bàn huyện.

Hôm nay, ngày 8 tháng 6 năm 2018. Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Phòng Tài Nguyên Môi Trường và UBND xã Trường Long A tổ chức Hưởng ứng ngày môi trường thế giới  tại xã Trường Long A với các hoạt động như sau: Ra quân thu gơm rác thải, vệ sinh làm cỏ và phát hoang chặt mé hai bên tuyến lộ ấp  Trường Bình, xã Trường Long A với chiều dài 3km, có 150 đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.