Châu Thành A: Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, tại Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện. Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị học tập triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Châu Thành A lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 cho 95 cán bộ Đoàn là Bí thư, Phó bí thư Đoàn của các xã, thị trấn, Bí thư các trường THPT và Bí thư Chi đoàn ấp trong toàn huyện.

Tại đây, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được học tập, nghiên cứu và quán triệt sâu sắc và nắm vững ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Châu Thành A lần thứ XII, tỉnh Hậu Giang lần thứ Xvà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tình hình hiện nay.

Để mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Châu Thành A lần thứ XII, tỉnh Hậu Giang lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, trên cơ sở đó xác định được nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực công tác. Từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *