Búng Tàu: Công trình thanh niên nâng chất đô thị văn minh năm 2018

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong tham gia nâng chất đô thị văn minh. Vừa qua, Ban Chấp hành Đoàn thị trấn Búng Tàu ra quân thực hiện công trình thanh niên sửa cầu và dặm vá lộ giao thông nông thôn tại ấp Tân Hưng, với chiều dài 1,5km có hơn 39 đoàn viên thanh niên tham gia.

Thông qua hoạt động, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức của các đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân trên địa bàn trong thực hiện nếp sống văn minh.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo 3/3 Đoàn thanh niên thị trấn phải có hoạt động xây dựng văn minh đô thị, thể hiện được vai trò, dấu ấn của Đoàn thanh niên trong xây dựng đô thị văn minh.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.