BCH ĐOÀN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH – TUYÊN TRUYỀN TÁC HẠI RƯỢU, BIA, THUỐC LÁ NĂM 2019

Sáng ngày 7/6/2019 BCH Đoàn BCH Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền tác hại rượu, bia, thuốc lá cho sinh viên. Kết quả: hội nghị đa thu hút trên 150 chiến sĩ tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.