BCH Đoàn BCH Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2019. Ban Chấp hành Đoàn BCH Quân sự tỉnh đoàn tổ chức hội nghị triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn viên, thanh niên năm 2019.
Tham dự là cán bộ đoàn, đoàn viên của BCH quân sự tỉnh. Kết quả: hội nghị đã triển khai cho 150 đồng chí tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.