Ấp văn hóa – khu phố văn hóa – cơ quan văn hóa tiết kiệm điện

Nhằm nâng cao hiệu quả sự dụng năng lượng điện, cũng như nhận thức và hành động của cơ quan, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng xã hội trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hình thành những điển hình “Gia đình tiết kiệm điện”, xây dựng mô hình “Ấp văn hóa – Khu phố văn hóa – Cơ quan văn hóa tiết kiệm điện” trên địa bàn, từng bước quảng bá và nhân rộng mô hình đến tất cả các ấp, khu phố và các cơ quan trên toàn Thị xã.

Được sự thống nhất của Thường trực Thị ủy, UBND thị xã Ngã Bảy, Ban giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang. Ngày 26/9/2013 tại Hội trường khối đoàn thể Thị xã Ngã Bảy, Chi Nhánh điện lực Thị xã tổ chức lễ phát động “Ấp văn hóa – Khu phố văn hóa – Cơ quan văn hóa tiết kiệm điện” năm 2013.
Tiêu chí đánh giá “Khu phố văn hóa tiết kiệm điện 2013” được quy định: trên 80% hộ dân và cơ sở sản xuất, dịch vụ tại nhà thuộc khu phố (ấp) đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện từ 6% đến 10% so với lượng điện sử dụng năm trước; toàn ấp, khu phố tiết kiệm bằng hoặc dưới mức 5% so với năm trước; trên địa bàn khu phố không sử dụng bóng đèn tròn sợi đốt; lắp đặt, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện như: đèn compact, bình nước nóng năng lượng mặt trời …
Sau lễ phát động, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã và lãnh đạo Điện lực Thị xã ký kết kế hoạch phối hợp triển khai chương trình “Ấp văn hóa – Khu phố văn hóa – Cơ quan văn hóa tiết kiệm điện”  năm 2013 trong toàn thể đoàn viên, hội viên và từng bước tạo được hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ đến các đối tượng và khách hàng sử dụng điện khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.