​Phụng Hiệp: Tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” điểm cấp tỉnh

Ngày 26/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn Huyện đoàn Phụng Hiệp làm điểm chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” thăm, tặng quà và chỉnh trang nhà cửa cho gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã Tân Bình, có 60 lực lượng tham gia.

Kết quả trong ngày đã thăm và tặng quà 04 phần quà, trong đó có 01 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 03 gia đình chính sách, kinh phí 4.000.000 đồng. Đồng thời làm mới 01 hàng rào bằng tre chiều ngang 12m và quét dọn chỉnh trang lại nhà cửa cho 01 Mẹ Việt Nam Anh hùng ấp Tân Thành, xã Tân Bình, 01 gia đình chính sách ấp Tân Phú A, xã Tân Bình với kinh phí 6.000.000 đồng.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.